Learn it today – use it tomorrow

 

Utveckling skapar resultat, kvalitet och lockar. Vi bör ha mål för det vi vill uppnå, jobba kontinuerligt för att vässa kompetensen och se till att vi arbetar rätt, effektivt och hållbart.

Resultat skapas av människor

Oavsett hur världen ser ut, skapas resultat av människor

Men världen vi lever i nu ställer höga krav på våra organisationer och dess medarbetare – nyckeln är utveckling. Korta, intensiva kurser

och utbildningar har i snart ett halvt århundrade varit en avgörande framgångsfaktor för människor och organisationer (företag el.

verksamheter).

Tack International i Skandinavien har varit med sedan 1960 med ett av Skandinaviens bredaste kursutbud i försäljning, ledarskap och

personlig utveckling. Just utveckling har varit ledstjärnan, idag är en kurs är inte bara en kurs – utan innehåller även en skarp analys,

coaching, mentorskap och teamutveckling vilket är avgörande för att göra den traditionella kursen till en framgång både nu och i framtiden.